Sertifikavimo skyrius akredituotas pagal standarto LST EN ISO/IEC 17024 reikalavimus atlikti suvirintojų, suvirinimo operatorių ir lituotojų sertifikavimą bei Iir pagal standarto LST EN ISO/IEC 17065 reikalavimus atlikti statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir suvirinimo procesų sertifikavimą.

Sertifikavimo skyrius teikia šias paslaugas:

  • suvirintojų sertifikavimas
  • lituotojų sertifikavimas
  • suvirinimo operatorių sertifikavimas
  • I, III ir IV kategorijų slėginų įrenginių neišardomai sujungiamų detalių jungimo procedūras atliekančių asmenų kvalifikacijos patvirtinimas 
  • plastikus suvirinančių darbuotojų sertifikavimas
  • suvirinimo procedūrų aprašų tvirtinimas
  • litavimo procedūrų aprašų tvirtinimas
  • suvirinimo procesų sertifikavimas
  • statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas
  • informacijos teikimas suvirinimo/procedūrų tvirtinimo klausimais

Suvirintojų kvalifikacija tikrinama, vadovaujantis standartu LST EN ISO 9606-1 Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Lydomasis suvirinimas. 1 dalis. Plienai

Suvirinimo operatorių kvalifikacija tikrinama, vadovaujantis standartu LST EN ISO 14732 Suvirinimo personalas. Metalinių medžiagų mechanizuotojo ir automatinio suvirinimo operatorių bei derintojų kvalifikacijos tikrinimas

Lituotojų kvalifikacija tikrinama, vadovaujantis standartu LST EN ISO 13585 „Kietasis litavimas. Lituotojų ir litavimo operatorių kvalifikacijos tikrinimas“.

Plastikus suvirinančių darbuotojų kvalifikacija tikrinama, vadovaujantis standartu LST EN ISO 13067 "Plastikus suvirinantys darbuotojai. Suvirintojų kvalifikacijos tikrinimas. Suvirintos termoplastikų sąrankos".

Suvirinimo procesų sertifikavimas atliekamas vadovaujantis standartų LST EN ISO 3834 serija.

Plieninių konstrukcinių elementų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas atliekamas vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 305/2011 bei standartu LST EN 1090-1:2009+A1:2011.

 I, III ir IV kategorijų slėginų įrenginių neišardomai sujungiamų detalių jungimo procedūras atliekančių asmenų kvalifikacijos patvirtinimas atliekamas vadovaujantis Slėginės įrangos techniniu reglamentu (direktyva 2014/68/ES). 

Sertifikavimo skyrius atlieka suvirinimo ir litavimo procedūrų aprašų tvirtinimą pagal standartus LST EN ISO 15613, LST EN ISO 15614, LST EN 13134.

Suvirintojų ir suvirinimo operatorių sertifikavimo dokumentai:

 II, III ir IV kategorijų slėginų įrenginių neišardomai sujungiamų detalių jungimo procedūras atliekančių asmenų kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai:

Lituotojų sertifikavimo dokumentai:

 Plastikus suvirinančių darbuotojų sertifikavimo dokumentai:

Suvirinimo procesų (LST EN ISO 3834) sertifikavimo dokumentai:

Konstrukcinių elementų gamybos įmonės ir vidinės gamybos kontrolės (LST EN 1090-1) vertinimo dokumentai: