Technikos priežiūros tarnybos Techninio konsultavimo skyriaus misija - gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą įmonėse, siekiant suteikti įmonių vadovams įvairiapusę profesionalią informaciją darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas įmonėje yra vienas iš pagrindinių įmonės vadovo uždavinių, reikalaujantis išskirtinio dėmesio. Užtikrinti saugias darbo sąlygas darbdavį įpareigoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas ir kiti teisės aktai.

   Išrašas iš įstatymo.

   Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad "Darbdavys, siekdamas užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, paskiria vieną ar daugiau darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų arba steigia darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybą <...>. Jeigu įmonėje nėra tokių asmenų, arba jų nepakanka, kad būtų tinkamai organizuojamos darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinės priemonės, darbdavys gali sudaryti sutartį su <...> juridiniu asmeniu <...> dėl darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų ar jų dalies atlikimo. Visais atvejais, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistų, atsižvelgiant į įmonės ekonominės veiklos rūšį, darbuotojų skaičių ir profesinę riziką, turi būti pakankamai, kad jie galėtų organizuoti įmonėje darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones.

   Atsižvelgiant į darbdavių poreikius ir darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, teikiame šias paslaugas:

  • konsultuojame įmonės darbdavius ar jų įgaliotus asmenis darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės ir gaisrinės saugos klausimais.
  • atliekame įmonės darbų saugos dokumentacijos auditą (patikrinimą).
  • ruošiame darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentaciją.
  • tiriame lengvus nelaimingus atsitikimus darbe, pakeliui į darbą ir iš darbo, pildome N-1 ir N-2 aktų formas ir jas pateikiame Valstybinei darbo inspekcijai ir draudimo įstaigoms.
  • vykdome nuolatinį darbų saugos, darbo teisės ir gaisrinės saugos norminių teisės aktų monitoringą.