Technikos priežiūros tarnybos specialistai papildomai teikia šias paslaugas:

  • informuoja fizinius ir juridinius asmenis Europos Sąjungos direktyvų ir standartų taikymo klausimais
  • dalyvauja tiriant įrenginių avarijas ir atliekant įrenginių priežiūros personalo atestavimą
  • vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-289 (Žin., 2004, Nr. 188-7020) patvirtintu Naujų ir naudotų importuojamų potencialiai pavojingų įrenginių techninių dokumentų patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje pripažinimo tvarkos aprašu Technikos priežiūros tarnyba atlieka naujų ir naudotų importuojamų įrenginių techninių dokumentų patikrinimo ir šių įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvos Respublikoje pripažinimą.