EUROWIP

PROJEKTAS „Suvirinimo darbų europinio lygio inspekcijos specialistų rengimo programa“    2010-2012 M.

EUROWIP PROJEKTO TIKSLAI

 1. Įkurti mokymo centrą (Authorized training body – ATB), dirbsiantį DVS PersZert priežiūroje sukurtos tarptautinio suvirinimo kontrolės personalo programos vykdymui KU (Lietuva) ir TLMK (Estija).
 2. Sukurti tarptautinio suvirinimo kontrolės personalo programas ir joms skirtą mokymo medžiagą LT, EE, EN ir RU kalbomis;
 3. Sukomplektuoti neardomosios kontrolės laboratoriją (NDT), skirtą praktiniam kursų klausytojų mokymui;
 4. Organizuoti tarptautinio suvirinimo kontrolės personalo kursus Baltijos šalių mechanikos ir laivų statybos pramonės sektoriaus darbuotojams.

EUROWIP PROJEKTO UŽDAVINIAI 1

 1. Sukurtų kursų mokymo ir praktinę bazę įvertinti organizuojant bandomuosius mokymus ir analizuojant kursų klausytojų, dėstytojų ir egzaminų komisijos apklausos rezultatus;
 2. Adaptuoti Tarptautinio / Europinio lygio suvirinimo kontrolės personalo mokymo programas Lietuvoje ir Estijoje perkeliant Vokietijos partnerių patirtį analogiškoje veikloje;
 3. Padrąsinti moteris aktyviau dalyvauti organizuojamuose kursuose ir taip praplėsti savo karjeros galimybes suvirinimo kontrolės veikloje. Kviesti  diplomuotus Europos/ Tarptautinius suvirinimo inžinierius įgyti naujų kompetencijų ir taip padidinti savo konkurencingumą darbo rinkoje.
 4. Registruoti sukurtas programas nacionalinėse profesinio mokymo sistemose (Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyboje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos);
 5. Įkurti mokymo centrą (Authorized training body – ATB), dirbsiantį DVS PersZert priežiūroje sukurtos tarptautinio suvirinimo kontrolės personalo programos vykdymui KU ir TLMK, Estija.

EUROWIP PROJEKTO UŽDAVINIAI 2

 1. Skleisti projekto metu įgytą patirtį Lietuvos, Latvijos, Estijos, Vokietijos ir Rusijos profesinio mokymo sistemose organizuojant Tarptautinio suvirinimo kontrolės personalo kursus, vietinius ir regioninius seminarus, dalyvaujant  tarptautinėse ir nacionalinėse parodose Balttechnika’2011 ir 2012, nacionalinių suvirinimo asociacijų metiniuose ataskaitiniuose susirinkimuose, tarptautinėse konferencijose Transport means’2010  ir kt., spausdinant informaciją laikraščiuose ir žurnaluose
 2. Koordinuoti projekto veiklas, veiksmus, partnerių komunikaciją siekiant įgyvendinti visus projekte numatytus uždavinius.

NUMATOMOS PAGRINDINĖS VEIKLOS

 1. Tarptautinio suvirinimo instituto reikalavimų ir turimos nacionalinės LT ir EE bazės analizė;
 2. Programos pagal Tarptautinio suvirinimo instituto reikalavimus Tarptautinio suvirinimo kontrolės personalo ruošimui kūrimas/adaptavimas/;
 3. Mokymo medžiagos ruošimas;
 4. Dėstytojų kursai Vokietijoje;
 5. Bandomieji kursai Lietuvoje ir Estijoje;
 6. DVS PersZert auditas Lietuvoje ir Estijoje;
 7. ATB centrų įkūrimas Lietuvoje ir Estijoje;
 8. Projekto rezultatų sklaida ir eksploatacija.

PLANUOJAMI PAGRINDINIAI REZULTATAI / PRODUKTAI

 1. Mokymo programos
 2. Mokymo medžiaga
 3. Praktinio mokymo bazė
 4. Bandomieji kursai
 5. ATB prie DVS PersZert centro įkūrimas KU ir TLMK

EUROWIP REZULTATAI

 • Tarptautinio suvirinimo kontrolės personalo (International welding inspection personnel) programos – 40 EN-RU-LT kalbomis ir 40 CD EN-RU-EE kalbomis;
 • Mokymo/si medžiaga - 80 CD EN-RU-LT kalbomis ir 80 CD EN-RU-EE kalbomis (teorinė dalis -170 val., 600-800 psl., praktiniai darbai - 49 val., 40-50 psl.)
 • Laboratorinių NDT darbų aprašymai (40-50 psl.) - 80 CD EN-RU-LT kalbomis ir 80 CD EN-RU-EE kalbomis;
 • Vokietijoje apmokyti 6 dėstytojai: 3 iš Estijos, 3- iš Lietuvos;
 • Paruošta 30 inspektorių (15-EE ir 15- LT)
 • Projekto kokybės užtikrinimo vadovas (EN, 20 CD)
 • Įkurtos 2 NDT laboratorijos – ATB (LT ir EE)
 • Valorizacijos medžiaga (200 CD LT-EE-RU-EN-DE kalbomis. 100 plakatų (35 LT-EN, 35 EE-EN-RU, 30 DE-EN kalbomis). 500 lankstinukų, skrajučių (100 LT, 100 EE, 100 RU, 100 DE, 100 EN kalbomis)