Technikos priežiūros tarnyba įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 955, reorganizavus Darbų saugos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 4 d. nutarimu Nr. 1408 biudžetinė įstaiga Technikos priežiūros tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuo 2001 m. sausio 1 d. reorganizuota į viešąją potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigą ir dirba kaip savarankiška, nepriklausoma įstaiga, kurios steigėjas yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Pagrindinė Technikos priežiūros tarnybos veikla - potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimas, įrenginių atitikties įvertinimas, statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, asmenų ir suvirinimo procesų sertifikavimas, metalinių konstrukcijų ir suvirintųjų sujungimų ardomieji ir neardomieji bandymai.

 

Sleginiai indai Vilniaus Taure vamzdynai talpyklos prie Gariunu

 

Technikos priežiūros tarnyboje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai ekspertai, turintys ilgalaikę darbo patirtį, jie nuolat kelia kvalifikaciją, stažuojasi įvairiose ES šalyse.

Technikos priežiūros tarnyba yra Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, Lietuvos suvirintojų asociacijos narė, dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento technikos komitetų ir  Nacionalinio akreditacijos biuro kontrolės įstaigų akreditacijos komiteto darbe.

Atitinkamų įrenginių priežiūra Lietuvoje buvo pradėta daugiau kaip prieš 80 metų, todėl mes didžiuojamės, kad Technikos priežiūros tarnyba tęsia nepriklausomoje Lietuvoje buvusios Technikos inspekcijos, kuri buvo įsteigta 1924 m., darbą. Iki nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje didesnio pavojingumo įrenginių priežiūrą vykdė buvusios LTSR Pramonės ir kalnakasybos darbų saugumo valstybinės priežiūros komitetas, kuriame dirbo nemažai ir dabartinių Technikos priežiūros tarnybos specialistų.

 VšĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS įstatai

Viešosios įstaigos TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBA veiklos ataskaita

VšĮ TECHNIKOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS finansinės ataskaitos

Informacija apie vidutinį darbuotojų darbo užmokestį

Konfidencialumo politika

VšĮ TPT VADOVYBĖS NEŠALIŠKUMO ĮSIPAREIGOJIMAS

Paslaugų kainos

Skundų ir apeliacijų nagrinėjimo tvarka

VšĮ Technikos priežiūros tarnybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

VšĮ Technikos priežiūros tarnybos direktoriaus vertinimo kriterijai

Rodikliai, nuo kurių priklausys vadovo algos kintamoji dalis

Knyga apie Technikos priežiūros tarnybą

korupcija