AKREDITAVIMO SRITYS

tptap1

Technikos priežiūros tarnybos Kontrolės skyrius akredituotas pagal standarto LST EN ISO/IEC 17020 reikalavimus kaip A tipo kontrolės įstaiga atlikti visų grupių potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimą bei įrenginių ir procesų atitikties vertinimą (tikrinti potencialiai pavojingus įrenginius ir atlikti vaikų žaidimo aikštelių ir žaidimo patalpų įrangos kontrolę bei atlikti atitikties įvertinimo procedūras pagal techninius reglamentus, kuriais atitinkamai perimtos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos: 2014/33/ES Liftai ir liftų saugos įtaisai, 2014/68/ES Slėginė įranga, 2010/35/ES Gabenamieji slėginiai įrenginiai).

Pirmasis akreditavimo pažymėjimas
Nr. LA.06.001 išduotas 2000-11-20.
   
sertifikacijos skyriaus akreditacijos pazymejimas lt 2013

Technikos priežiūros tarnybos Sertifikavimo skyrius akredituotas pagal šiuos standartus : 

 

  • LST EN ISO/IEC 17024 reikalavimus atlikti asmenų (suvirintojų ir suvirinimo operatorių, lituotojų ir litavimo operatorių, plastikinių vamzdžių suvirintojų bei varžtinių sujunginių surinkimo darbuotojų) sertifikavimą;
  • LST EN ISO/IEC 17065 reikalavimus atlikti suvirinimo procesų sertifikavimą ir statybos produktų eksploatacinių savybių atitikties įvertinimą. 

 Pirmasis akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.05.001 išduotas 2003-10-01.

 Pirmasis akreditavimo pažymėjimas Nr.LA.03.015 išduotas 2014-12-19

 

   
2013 09 06 TPT L AP LT color

Technikos priežiūros tarnybos Bandymų ir tyrimų laboratorija akredituota pagal standarto LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus atlikti metalinių konstrukcijų bei metalo ir suvirintųjų bei lituotų jungčių bandymus neardomaisiais ir ardomaisiais metodais.

Pirmasis akreditavimo pažymėjimas
Nr. LA.01.052 išduotas 2003-09-10.
 

Technikos priežiūros tarnyba turi Lietuvos Radiacinės saugos centro licenciją, suteikiančią teisę įstaigos darbuotojams vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

 

NOTIFIKAVIMO SRITYS

Technikos priežiūros tarnyba yra patvirtinta paskelbtąja (notifikuotąja) atitikties vertinimo įstaiga pagal šias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas / reglamentus :

 

  • liftų direktyva 2014/33/ES
  • slėginių įrenginių direktyva 2014/68/ES
  • gabenamųjų slėginių įrenginių direktyva 2010/35/ES
  • statybos produktų reglamentas (ES) Nr. 305/2011 

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=EPOS%5F54746

ĮGALIOJIMAI 

    Technikos priežiūros tarnybai suteikti įgaliojimai tikrinti visų grupių potencialiai pavojingų įrenginių techninės būklės tikrinimus.